Oppgaven: Jeg bærer den hatt jeg vil..

Kompetansemål Vg1 Design og håndverk
• Eksperimentere målrettet med teknikker, form, farge, materialer og redskaper
• Bruke digitale verktøy i kvalitetsarbeid og presentasjons- og dokumentasjons arbeid i tråd med yrkesmessige behov
Kompetansemål Vg2 Blomsterdekoratør
• Eksperimentere med levende materiale og stiler, uttrykk, teknikker og redskaper
• Presentere og dokumentere produksjonsprosess og produkt, visuelt og verbalt og ved hjelp av digitale verktøy

Du skal lage en hatt. Hatten skal kunne sitte godt på hodet. Du skal lage modellskisser i papir. Du skal eksperimenter med ulike teknikker og materialer. Du skal bruke visuelle virkemidler i arbeidet med kontraster i form og tekstur. Bilder fra prosess og produkt skal dokumenteres i fagbloggen din, legg gjerne tekst til bildene dine. Arbeidsprosessen din skal presenteres muntlig for klassen din. Velg et tema eller en anledning for valg av type hodepryd.


Læringsmål for Vg 1 og Vg2
• Gjennom dokumentasjonen viser du variasjon og utprøving i skissemodell
• Du kan bruke ulike redskaper og vite navnene på disse
• Du dokumenterer bevisst bruk av kontraster i form, farge og tekstur
• Du bruker ulike materialer på en utradisjonell måte
• Ved hjelp av bloggen presenterer du prosessen muntlig og visuelt for klassen din

Grunnleggende ferdigheter:
• Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig
• Å kunne lese og bruke digitale verktøy

Presentasjon: Underveis i perioden skal du dokumentere prosessen og produktet i bloggen din ved stillbilder, tekst eller film. Du kan legge lovlig musikk, hvis du vil. Ta med en vurdering av hva har du lært, hva er bra og hva kunne vært gjort bedre.

Nivådifferensiering:
Kompetansemål
Bloggen viser variasjon og utprøvinger av skissemodell
Du kan navn på og bruker ulike redskap
Bloggen viser arbeid med kontraster i form, farge og tekstur
Kreativ bruk av materialer
Muntlig og visuell presentasjon for klassen


Høy
Viser stor vilje til å variere mye, mange modeller
Dokumenterer god oversikt over redskaper og materialene som brukes
Viser en ryddig blogg med god bredde i arbeid med kontraster i materialvalg
Viser frodighet i bruk og eksperimentering med materialer
Viser en gjennomarbeidet visuell rød tråd gjennom hele prosessen


Middels
Har noen modeller som viser variasjon i ide og skisse.
Skriver og viser noe om de materialer som brukes og nanvgir noen
Viser i bloggen noe variasjon i arbeidet med kontraster
Viser eksperimentering av ulike materialer
Viser en presentasjon med flere valg underveis

Lav
Viser noe utprøving i skisse og modell
Sier og viser noe kunnskap om materialer og redskaper
Viser i bloggen noe om hvilke materialer du har brukt
Har testet ut noe i bruk av materialer
Viser noe prosess